Tips PHP 2 , cú pháp cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP

Cú pháp cơ bản trong PHP là các cái căn bản nhất để ta có thể viết ra được một đoạn code PHP, có thể nó chỉ là một dòng in ra đoạn text “Hello wordld”.

Tham khảo : magento multi vendor

Một đoạn code PHP có thể đặt ở vị trí bất kỳ trong file với cú pháp khởi đầu bằng kết thúc bởi ?>
Ví dụ:

Ta cũng có thể sử dụng nhưng muốn sử dụng được thì phải config trong file php.int. Ở đây mình khuyên dùng cú pháp đầy đủ .
Một file php thông thường ngoài chứa code PHP thì còn có thể chứa code HTML. Và sau đây tôi sẽ đưa ra một ví dụ dễ dàng nhất để giúp mọi người có thể mường tượng ra hình trạng của một file php đơn giản.

Chú ý: một câu lệnh PHP được chấm dứt bởi dấu “;”. Bộ đôi ký tự ?> kết thúc khối lệnh PHP nó sẽ tự động chấm dứt câu lệnh nên chúng ta sẽ không nhất quyết phải sử dụng “;” nữa.

2. Comments code trong PHP.

Một đoạn code được coi là nhận xét khi nó không được chạy như một phần của chương trình và như vậy thì công dụng của nó chỉ là giúp cho ai đó khi đọc lại code sẽ dễ dàng hiểu ý của người viết và có thể biên tập nó.
PHP hỗ trợ 3 phương pháp để nhận xét trong code:

Ví dụ:

3. Chữ hoa, chữ thường trong PHP

Trong PHP thì tất cả function, classs, keywords thì ko được phân biệt chữ hoa chữ thường. Trong tỉ dụ sau thì cả ba trường hợp đều đúng:

Ngoài ra tất cả những biến thì lại được phân biệt chữ hoa và chữ thường. Trong ví dụ sau thì chỉ câu lệnh thứ nhất hiển thị đúng giá trị của biến $name:

(Lượt xem: 9, Lượt xem trong ngày: 1)
  • [b][url=http://www.pradatotebag.top/pt/]Prada Tote Bag[/url][/b]
    [b][url=http://www.pradatotebag.top/pt/]Prada store[/url][/b]
    <strong><a href="http://www.pradatotebag.top/pt/">Prada bags</a></strong><br>
    <strong><a href="http:

    7 Tháng Hai, 2018, 9:43 sáng

Trả lời bài viết

Bài trước:

Bài sau:

Condotel Vinpearl